PHÂN TÍCH LÀ GÌ?

Công cụ Phân tích là hệ thống giám sát và giao dịch theo thời gian thực kết hợp với nguồn dữ liệu (Big Data Engine). Hệ thống sẽ theo dõi và phân tích danh mục đầu tư, hiệu quả kinh doanh, các hình thức truy cập và giao dịch. Bằng cách sử dụng các công cụ báo cáo linh hoạt và trực quan, việc thiết lập các thông báo theo thời gian thực được thực hiện một cách dễ dàng, chẳng hạn như tình trạng truy cập tại nhiều vị trí khác nhau, độ lệch của danh mục đầu tư, độ lệch của giá đặt lệnh, biến động giao dịch, tin tức, thông tin truyền thông. Hệ thống còn có thể được tích hợp đầy đủ hơn với các dịch vụ của WinVest để hợp lý hóa quy trình làm việc, hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ giải pháp hiện có của Khách hàng để tích hợp dữ liệu vào nền tảng hệ thống WinVest của chúng tôi.

Các cảnh báo theo thời gian thực:

 

• Tình trạng truy cập

• Độ lệch của danh mục đầu tư

• Độ lệch cổ phiếu

• Biến động giao dịch

• Giá

• Tin tức

Cảnh báo đặt lệnh

 

• Cảnh báo lệnh đặt cùng bên

• Cảnh báo độ lệch của giá đặt lệnh

• Cảnh báo biến động giá

• Cảnh báo giá nằm ngoài biên độ

 

 

Phân tích  OLAP:

 

• Phân tích hiệu suất của Nhân viên quản lý tài khoản

• Phân tích hoa hồng và doanh thu của Khách hàng

• Phân tích bảng xếp hạng

Hệ thống công cụ phân tích linh hoạt:

 

• Báo cáo thấu chi tiền mặt

• Tỉ lệ cân đối giữa tiền nợ và tài sản nắm giữ

• Báo cáo

• Báo cáo thanh lý bắt buộc hợp đồng

• Báo cáo các yêu cầu thường gặp

• Báo cáo Short Sell / Shortfall

• Báo cáo hợp đồng ủy thác

• Báo cáo kiểm soát các giao dịch không được ủy quyền

• Báo cáo đối chiếu số dư tài khoản với nghiệp vụ đấu giá niêm yết

• Báo cáo biến động khối lượng giao dịch và tình trạng rớt giá số lượng lớn chứng khoán

• Báo cáo giao dịch nộp tiền khả nghi

• Báo cáo thấu chi hợp đồng Margin

• Báo cáo tỉ lệ ký quỹ

Các tính năng giám sát:

 

• Giám sát lệnh đặt và giao dịch

• Giám sát tình trạng truy cập hệ thống

• Kiểm soát các hình thức giao dịch

• Phân tích các rủi ro giao dịch có thể xảy ra theo quy tắc nhận diện rủi ro

2010-2018 © Transaction Technologies Limited. All rights reserved