XÁC THỰC TÀI KHOẢN LÀ GÌ?

Xác thực tài khoản là ứng dụng linh động kết hợp sử dụng mật khẩu một lần cùng với nhận dạng dấu vân tay để đảm bảo bảo mật các thông tin dữ liệu của khách hàng. Xác thực tài khoản hỗ trợ việc nhận diện khuôn mặt, nhận dạng mống mắt và giọng nói cũng sẽ được phát triển trong tương lai.

 

Việc xác thực hai nhân tố có thể làm giảm mối đe dọa của các cuộc tấn công đánh cắp thông tin, bởi vì không thể truy cập được vào tài khoản chỉ với mật khẩu và những kẻ tấn công sẽ không thể có những thiết bị vật lý hỗ trợ để có thể truy cập vào tài khoản người dùng. Mỗi nhân tố xác thực được bổ sung sẽ giúp cho hệ thống trở nên an toàn hơn. Đó là bởi vì các nhân tố hoạt động độc lập, việc phá hủy nhân tố xác thực này không ảnh hưởng đến các nhân tố xác thực còn lại.

iAuthenticator (Các ứng dụng):

 

• Sinh ra giá trị hàm băm, gửi và lưu trữ

• Mã hóa tin nhắn

• Tạo mã bảo mật thiết bị bảo mật điện tử

EDDAS:

 

• Tạo mã bảo mật và xác thực

• Thông báo xác thực

• Cung cấp giao diện cho thông báo của ứng dụng gửi đến người dùng

 

 

External Party:

 

• Lưu trữ giá trị hàm băm

• Mã hóa tin nhắn

• Cung cấp giao diện để  truy cập hàm băm

• Cung cấp giao diện để nhận các kết quả xác thực. Lưu trữ thông tin khách hàng (vd như mã thiết bị cho các thông báo của ứng dụng

2010-2018 © Transaction Technologies Limited. All rights reserved

Xác thực tài khoản là ứng dụng linh động kết hợp sử dụng mật khẩu một lần cùng với nhận dạng dấu vân tay để đảm bảo bảo mật các thông tin dữ liệu của khách hàng. Xác thực tài khoản hỗ trợ việc nhận diện khuôn mặt, nhận dạng mống mắt và giọng nói cũng sẽ được phát triển trong tương lai.

 

Việc xác thực hai nhân tố có thể làm giảm mối đe dọa của các cuộc tấn công đánh cắp thông tin, bởi vì không thể truy cập được vào tài khoản chỉ với mật khẩu và những kẻ tấn công sẽ không thể có những thiết bị vật lý hỗ trợ để có thể truy cập vào tài khoản người dùng. Mỗi nhân tố xác thực được bổ sung sẽ giúp cho hệ thống trở nên an toàn hơn. Đó là bởi vì các nhân tố hoạt động độc lập, việc phá hủy nhân tố xác thực này không ảnh hưởng đến các nhân tố xác thực còn lại.