V

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

Giải pháp tài chính toàn diện với công nghệ hàng đầu

hơn

Được tích hợp với hầu hết các công nghệ tiên tiến để thông minh hóa nguồn dữ liệu của khách hàng

hơn

V

Tính năng xác thực tài khoản đơn giản hóa việc xác thực hai nhân tố với thiết kế và cơ sở hạ tầng bảo mật cao

hơn

2010-2018 © Transaction Technologies Limited. All rights reserved