WINVEST LÀ GÌ?

Winvest ™ cung cấp một hệ thống hỗ trợ toàn diện trong quản lý giao dịch cho nhiều công cụ đầu tư ở nhiều thị trường khác nhau. Kiến trúc độc đáo của hệ thống cho phép xử lý nhiều hoạt động cùng chạy trong hệ thống với dữ liệu lớn được xử lý ở Back Office, Middle Office cũng như các yêu cầu giao dịch từ Front Office.

 

Winvest đã được sử dụng và được sự tin cậy của khách hàng của chúng tôi trong hơn một thập kỷ qua với các công nghệ đã được chứng minh và nền tảng phát triển tiên tiến. Các công nghệ như Giao dịch bằng thuật toán (Algo Trading), đặt và xử lý lệnh thông minh, phân bổ giao dịch, xác nhận giao dịch theo thời gian thực và các dịch vụ tự động khác có thể được thực hiện một cách dễ dàng, thuận lợi với mộ hình hợp tác phát triển.

 

Quản lý đa sản phẩm tích hợp:

 

• Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai

• Quyền chọn

• Quyền chọn cổ phiếu

• Trái phiếu

• Chứng chỉ quỹ

• Các sản phẩm phái sinh

Hệ thống quản lý rủi ro tích hợp:

 

• Quản lý rủi ro tập trung

• Quản lý ký quỹ theo thời gian thực và Phân tích nhân quả (What-if Analysis)

• Quản lý danh mục đầu tư bằng việc đánh giá và kiểm soát rủi ro để phù hợp với thông tin KYC.

 

Kết nối chuẩn:

 

• Giao tiếp chuẩn FIX

• Giao tiếp chuẩn SWIFT

• Giao tiếp chuẩn CTM

Đa nền tảng:

 

• Ứng dụng máy tính (chạy trên PC và Mac, yêu cầu Java Runtime) Điện thoại di động (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Máy tính bản (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Web (hỗ trợ các trình duyệt mới nhất như Edge, Chrome, Firefox và Safari)

 

Dễ sử dụng:

 • Hiệu suất cao
 • Không cần hệ thống trung gian nào khác

Nền tảng độc lập:

 • Khả năng mở rộng và sẳn sàng cao
 • Chi phí đầu tư thấp hơn

Cài đặt tùy biến thân thiện cho người sử dụng:

 • Tùy chỉnh và bố trí màn hình sử dụng trên cả điện thoại di động và máy tính để bàn, hệ thống sẽ lưu tất cả các thiết lập của người dùng.

ví dụ: đang xem màn hình chứng khoán và danh mục đầu tư, hai màn hình này có thể được lưu lại khi người dùng thoát khỏi hệ thống.

Dễ cấu hình và quản lý:

 • Tất cả cài đặt được lưu trong máy chủ để quản trị viên có thể cập nhật các cấu hình một cách dễ dàng
 • Hệ thống lõi có thể tích hợp và mở rộng thêm

Lợi ích:

 • Chi phí vận hành và bảo trì thấp
 • Khái niệm Self-DR trong dịch vụ đám mây
 • Khả năng linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
 • Môi trường thân thiện

Ưu điểm vượt trội:

 • Khả năng khôi phục nhanh
 • Khả năng bảo mật cao
 • Phù hợp nhu cầu, hiệu quả trong sử dụng
 • Khả năng thực hiện với hiệu suất tối ưu

Trước giao dịch:

 • Kiểm soát rủi ro tín dụng
 • Tương tác kết hợp giữa phân hệ ký quỹ và cho vay
 • Kiểm soát theo thời gian thực để quản lý rủi ro

Quản lý Web một cách thống nhất:

 • Quản trị thông qua cổng giao diện Web
 • Không ảnh hưởng  đến kinh doanh
 • Chi phí bảo trì thấp

Sau giao dịch:

 • Giao tiếp với các Sở Giao dịch và Môi giới bên ngoài
 • Phù hợp hóa các nguyên tắc thanh toán bù trừ
 • Luôn sẵn sàng so khớp các hợp đồng

Khả năng quản lý thực hiện:

 • Hỗ trợ nhiều loại lệnh đặt theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Hỗ trợ thực hiện lệnh đặt bằng tay (OTC, môi giới qua điện thoại)
 • Sổ lệnh đơn dễ kiểm soát song song
 • Hỗ trợ cung cấp dữ liệu đa thị trường theo thời gian thực
 • Màn hình giao dịch dễ thao tác
 • Xác nhận giao dịch nhanh chóng và tự động

Hệ thống báo cáo và cơ sở dữ liệu:

 • Báo cáo thông tin quản  lý thuận tiện cho việc phân  tích  kinh doanh
 • Sao kê cho khách hàng đẹp mắt với đầy đủ thông tin
 • Giao diện có thể tùy chỉnh

Các lợi ích khác:

 • Giám sát hệ thống theo mô hình phân cấp
 • Thực hiện theo thời gian thực các giao dịch  tiền mặt,  phái sinh
 • Sẵn sàng phân bổ dữ liệu điện tử
 • Lưu dữ toàn bộ số liệu cho việc kiểm toán

2010-2018 © Transaction Technologies Limited. All rights reserved

Winvest ™ cung cấp một hệ thống hỗ trợ toàn diện trong quản lý giao dịch cho nhiều công cụ đầu tư ở nhiều thị trường khác nhau. Kiến trúc độc đáo của hệ thống cho phép xử lý nhiều hoạt động cùng chạy trong hệ thống với dữ liệu lớn được xử lý ở Back Office, Middle Office cũng như các yêu cầu giao dịch từ Front Office.

 

Winvest đã được sử dụng và được sự tin cậy của khách hàng của chúng tôi trong hơn một thập kỷ qua với các công nghệ đã được chứng minh và nền tảng phát triển tiên tiến. Các công nghệ như Giao dịch bằng thuật toán (Algo Trading), đặt và xử lý lệnh thông minh, phân bổ giao dịch, xác nhận giao dịch theo thời gian thực và các dịch vụ tự động khác có thể được thực hiện một cách dễ dàng, thuận lợi với mộ hình hợp tác phát triển.

 

Quản lý đa sản phẩm tích hợp:

 

• Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai

• Quyền chọn

• Quyền chọn cổ phiếu

• Trái phiếu

• Chứng chỉ quỹ

• Các sản phẩm phái sinh

 

 

Hệ thống quản lý rủi ro tích hợp:

 

• Quản lý rủi ro tập trung

• Quản lý ký quỹ theo thời gian thực và Phân tích nhân quả (What-if Analysis)

• Quản lý danh mục đầu tư bằng việc đánh giá và kiểm soát rủi ro để phù hợp với thông tin KYC.

Kết nối chuẩn:

 

• FIXGiao tiếp chuẩn FIX

• Giao tiếp chuẩn SWIFT

• Giao tiếp chuẩn CTM

Đa nền tảng:

 

• Ứng dụng máy tính (chạy trên PC và Mac, yêu cầu Java Runtime) Điện thoại di động (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Máy tính bản (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Web (hỗ trợ các trình duyệt mới nhất như Edge, Chrome, Firefox và Safari)

Dễ sử dụng:

 • Hiệu suất cao
 • Không cần hệ thống trung gian nào khác

Nền tảng độc lập:

 • Khả năng mở rộng và sẳn sàng cao
 • Chi phí đầu tư thấp hơn

Cài đặt tùy biến thân thiện cho người sử dụng:

 • Tùy chỉnh và bố trí màn hình sử dụng trên cả điện thoại di động và máy tính để bàn, hệ thống sẽ lưu tất cả các thiết lập của người dùng.

ví dụ: đang xem màn hình chứng khoán và danh mục đầu tư, hai màn hình này có thể được lưu lại khi người dùng thoát khỏi hệ thống.

Dễ cấu hình và quản lý:

 • Tất cả cài đặt được lưu trong máy chủ để quản trị viên có thể cập nhật các cấu hình một cách dễ dàng
 • Hệ thống lõi có thể tích hợp và mở rộng thêm

Lợi ích:

 • Chi phí vận hành và bảo trì thấp
 • Khái niệm Self-DR trong dịch vụ đám mây
 • Khả năng linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
 • Môi trường thân thiện

 

Ưu điểm vượt trội:

 • Khả năng khôi phục nhanh
 • Khả năng bảo mật cao
 • Phù hợp nhu cầu, hiệu quả trong sử dụng
 • Khả năng thực hiện với hiệu suất tối ưu

Ưu điểm vượt trội:

 • Kiểm soát rủi ro tín dụng
 • Tương tác kết hợp giữa phân hệ ký quỹ và cho vay
 • Kiểm soát theo thời gian thực để quản lý rủi ro

Quản lý Web một cách thống nhất:

 • Quản trị thông qua cổng giao diện Web
 • Không ảnh hưởng  đến kinh doanh
 • Chi phí bảo trì thấp

Sau giao dịch:

 • Giao tiếp với các Sở Giao dịch và Môi giới bên ngoài
 • Phù hợp hóa các nguyên tắc thanh toán bù trừ
 • Luôn sẵn sàng so khớp các hợp đồng

Khả năng quản lý thực hiện:

 • Hỗ trợ nhiều loại lệnh đặt theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Hỗ trợ thực hiện lệnh đặt bằng tay (OTC, môi giới qua điện thoại)
 • Sổ lệnh đơn dễ kiểm soát song song
 • Hỗ trợ cung cấp dữ liệu đa thị trường theo thời gian thực
 • Màn hình giao dịch dễ thao tác
 • Xác nhận giao dịch nhanh chóng và tự động

Hệ thống báo cáo và cơ sở dữ liệu:

 • Báo cáo thông tin quản  lý thuận tiện cho việc phân  tích  kinh doanh
 • Sao kê cho khách hàng đẹp mắt với đầy đủ thông tin
 • Giao diện có thể tùy chỉnh

Các lợi ích khác :

 • Giám sát hệ thống theo mô hình phân cấp
 • Thực hiện theo thời gian thực các giao dịch  tiền mặt,  phái sinh
 • Sẵn sàng phân bổ dữ liệu điện tử
 • Lưu dữ toàn bộ số liệu cho việc kiểm toán

Winvest ™ cung cấp một hệ thống hỗ trợ toàn diện trong quản lý giao dịch cho nhiều công cụ đầu tư ở nhiều thị trường khác nhau. Kiến trúc độc đáo của hệ thống cho phép xử lý nhiều hoạt động cùng chạy trong hệ thống với dữ liệu lớn được xử lý ở Back Office, Middle Office cũng như các yêu cầu giao dịch từ Front Office.

 

Winvest đã được sử dụng và được sự tin cậy của khách hàng của chúng tôi trong hơn một thập kỷ qua với các công nghệ đã được chứng minh và nền tảng phát triển tiên tiến. Các công nghệ như Giao dịch bằng thuật toán (Algo Trading), đặt và xử lý lệnh thông minh, phân bổ giao dịch, xác nhận giao dịch theo thời gian thực và các dịch vụ tự động khác có thể được thực hiện một cách dễ dàng, thuận lợi với mộ hình hợp tác phát triển.

 

Quản lý đa sản phẩm tích hợp:

 

• Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai

• Quyền chọn

• Quyền chọn cổ phiếu

• Trái phiếu

• Chứng chỉ quỹ

• Các sản phẩm phái sinh

 

 

Hệ thống quản lý rủi ro tích hợp:

 

• Quản lý rủi ro tập trung

• Quản lý ký quỹ theo thời gian thực và Phân tích nhân quả (What-if Analysis)

• Quản lý danh mục đầu tư bằng việc đánh giá và kiểm soát rủi ro để phù hợp với thông tin KYC.

 

Kết nối chuẩn:

 

• Giao tiếp chuẩn FIX

• Giao tiếp chuẩn SWIFT

• Giao tiếp chuẩn CTM

Đa nền tảng:

 

• Ứng dụng máy tính (chạy trên PC và Mac, yêu cầu Java Runtime) Điện thoại di động (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Máy tính bản (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Web (hỗ trợ các trình duyệt mới nhất như Edge, Chrome, Firefox và Safari)

Dễ sử dụng:

 • Hiệu suất cao
 • Không cần hệ thống trung gian nào khác

Nền tảng độc lập:

 • Khả năng mở rộng và sẳn sàng cao
 • Chi phí đầu tư thấp hơn

Cài đặt tùy biến thân thiện cho người sử dụng:

 • Tùy chỉnh và bố trí màn hình sử dụng trên cả điện thoại di động và máy tính để bàn, hệ thống sẽ lưu tất cả các thiết lập của người dùng.

ví dụ: đang xem màn hình chứng khoán và danh mục đầu tư, hai màn hình này có thể được lưu lại khi người dùng thoát khỏi hệ thống.

Dễ cấu hình và quản lý:

 • Tất cả cài đặt được lưu trong máy chủ để quản trị viên có thể cập nhật các cấu hình một cách dễ dàng
 • Hệ thống lõi có thể tích hợp và mở rộng thêm

Lợi ích:

 • Chi phí vận hành và bảo trì thấp
 • Khái niệm Self-DR trong dịch vụ đám mây
 • Khả năng linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
 • Môi trường thân thiện

Ưu điểm vượt trội:

 • Khả năng khôi phục nhanh
 • Khả năng bảo mật cao
 • Phù hợp nhu cầu, hiệu quả trong sử dụng
 • Khả năng thực hiện với hiệu suất tối ưu

Trước giao dịch:

 • Kiểm soát rủi ro tín dụng
 • Tương tác kết hợp giữa phân hệ ký quỹ và cho vay
 • Kiểm soát theo thời gian thực để quản lý rủi ro

Quản lý Web một cách thống nhất:

 • Quản trị thông qua cổng giao diện Web
 • Không ảnh hưởng  đến kinh doanh
 • Chi phí bảo trì thấp

Sau giao dịch:

 • Giao tiếp với các Sở Giao dịch và Môi giới bên ngoài
 • Phù hợp hóa các nguyên tắc thanh toán bù trừ
 • Luôn sẵn sàng so khớp các hợp đồng

Hệ thống báo cáo và cơ sở dữ liệu:

 • Báo cáo thông tin quản  lý thuận tiện cho việc phân  tích  kinh doanh
 • Sao kê cho khách hàng đẹp mắt với đầy đủ thông tin
 • Giao diện có thể tùy chỉnh

Khả năng quản lý thực hiện:

 • Hỗ trợ nhiều loại lệnh đặt theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Hỗ trợ thực hiện lệnh đặt bằng tay (OTC, môi giới qua điện thoại)
 • Sổ lệnh đơn dễ kiểm soát song song
 • Hỗ trợ cung cấp dữ liệu đa thị trường theo thời gian thực
 • Màn hình giao dịch dễ thao tác
 • Xác nhận giao dịch nhanh chóng và tự động

Các lợi ích khác:

 • Giám sát hệ thống theo mô hình phân cấp
 • Thực hiện theo thời gian thực các giao dịch  tiền mặt,  phái sinh
 • Sẵn sàng phân bổ dữ liệu điện tử
 • Lưu dữ toàn bộ số liệu cho việc kiểm toán

Winvest ™ cung cấp một hệ thống hỗ trợ toàn diện trong quản lý giao dịch cho nhiều công cụ đầu tư ở nhiều thị trường khác nhau. Kiến trúc độc đáo của hệ thống cho phép xử lý nhiều hoạt động cùng chạy trong hệ thống với dữ liệu lớn được xử lý ở Back Office, Middle Office cũng như các yêu cầu giao dịch từ Front Office.

 

Winvest đã được sử dụng và được sự tin cậy của khách hàng của chúng tôi trong hơn một thập kỷ qua với các công nghệ đã được chứng minh và nền tảng phát triển tiên tiến. Các công nghệ như Giao dịch bằng thuật toán (Algo Trading), đặt và xử lý lệnh thông minh, phân bổ giao dịch, xác nhận giao dịch theo thời gian thực và các dịch vụ tự động khác có thể được thực hiện một cách dễ dàng, thuận lợi với mộ hình hợp tác phát triển.

 

Quản lý đa sản phẩm tích hợp:

 

• Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai

• Quyền chọn

• Quyền chọn cổ phiếu

• Trái phiếu

• Chứng chỉ quỹ

• Các sản phẩm phái sinh

 

Hệ thống quản lý rủi ro tích hợp:

 

• Quản lý rủi ro tập trung

• Quản lý ký quỹ theo thời gian thực và Phân tích nhân quả (What-if Analysis)

• Quản lý danh mục đầu tư bằng việc đánh giá và kiểm soát rủi ro để phù hợp với thông tin KYC.

Kết nối chuẩn:

 

• Giao tiếp chuẩn FIX

• Giao tiếp chuẩn SWIFT

• Giao tiếp chuẩn CTM

Đa nền tảng:

 

• Ứng dụng máy tính (chạy trên PC và Mac, yêu cầu Java Runtime) Điện thoại di động (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Máy tính bản (hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS)

• Web (hỗ trợ các trình duyệt mới nhất như Edge, Chrome, Firefox và Safari)